Jan Månsson

Jan har varit på rehab både i Sverige och i varmt klimat. Under åren har han sett hur möjligheten till inneliggande intensiv rehabilitering har minskat. Här delar han sina tankar om det.

Jan Månsson

Min historik

Jag blev diagnostiserad med M.B Bechterew i 20 års åldern, år 1979. Har varit på många  behandlingshem under åren som gått. De flesta i Sverige. Började som patient på reumatologen i Lund. Där remitterades jag till Tallmogårdens hälsohem. Har dessutom varit på Hultafors hälsohem och Masesgården. Därefter blev det Spenshults reumatikersjukhus. Har även gått igenom behandling på reumatologen i Lund. Utlandsvården började 1989 med en resa till Igalo i Montenegro. Har sedan dess varit på behandlingsresor flertal gånger i Israel, Spanien och Montenegro.

Mina reflektioner

I dagens läge, när ingen adekvat vård kan erbjudas i Sverige, så är utlandsvård absolut att föredra och nödvändigt. Alla ovan nämnda behandlingshem är nerlagda (förutom Masesgården), så det finns inget alternativ i Sverige.  Dessutom så har ett varmt klimat, och att komma iväg till ett ställe med ett välutbildat team, stora fördelar. Det är en trygg, positiv anda som gör att vi alla trivs. Värdefullt är också att kunna utbyta erfarenheter och lärdomar med likasinnade som i vardagen går igenom samma problematik. Jag har upplevt att det är lättare att fokusera på träning och att förbättra min hälsa, vilket gör att jag mår friskare och kan fungera bättre i mitt arbete och allmänt när jag kommer hem. Jag hade möjlighet till förtidspension, men valde att kämpa på. Nyckeln till att jag orkar med är dessa utlandsvistelser, där jag får en chans att stabilisera mitt mående, rörlighet och smärta igen.

Regionen som nu har dragit in den här vården för att spara en krona, har tyvärr fel. Ni sparar inte en krona utan förlorar tre. Det kan vara värdefullt att tänka långsiktigt och på helheten. Och kanske på den lilla människan också, som drar så mycket nytta av denna behandlingsform.

/Jan Månsson, patient hos SRC hösten 2023

Läs mer om våra rehabiliteringprogram.

Fler berättelser

Läs om hur andra kunder har upplevt sin vistelse hos oss.