Företag

Många långtidssjukskrivna har svårt att uppnå avgörande förbättring med glesa besök hos hälso- och sjukvården. Scandinavian Rehab Center erbjuder intensiv träning och behandling under en sammanhållen period. Vistelsen på vårt rehabcenter varierar mellan tio dagar till fyra veckor, beroende på deltagarens individuella behov och programmets utformning.

Våra program
Hållbarhetsarbete
Företag

Rehab är lönsamt

Enligt schablonen kostar en sjukskrivning motsvarande tio procent av månadslönen i form av produktionsbortfall, överanställningar och ökad administration. Dessutom riskerar den medarbetare som har fler än tio sjukdagar per år att bli långtidssjukskriven.

Svensk vård i Spanien

Verksamheten bedrivs enligt såväl svenska som spanska regelverk, förordningar och föreskrifter. Patientdokumentation och journalföring sker enligt svensk lagstiftning. SRC har ett mycket gott samarbete med sjukhuset Xanit Benalmadena med medicinsk specialistkompetens, om deltagarens tillstånd så kräver.

Läs om vad våra företagskunder säger

Rehabiliteringsprogram

Stressrehabilitering/Omstart

Programmet är en nystart och en energiboost för både kropp och själ. Vi riktar oss till den som blivit diagnostiserad med stress eller utmattningssyndrom eller är i återhämtningsfasen av ett utmattningssyndrom.

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabilitering utformad för att individen ska återfå sin psykiska och fysiska funktionsförmåga och kunna återvända till arbetet.

Läs mer

Individuella programmet

Träning och behandling mot olika fysiska besvär. Våra experter utformar i samråd med deltagaren ett anpassat program för att nå rehabiliteringsmålen.

Läs mer

Intresserad eller behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till verksamhetschef Linda Hjort genom formuläret.

Tack!

Vi återkommer inom kort med mer information!

Oj, något gick fel!

Prova igen, annars ber vi dig återkomma.