Företag

Många långtidssjukskrivna har svårt att uppnå avgörande förbättring med glesa besök hos hälso- och sjukvården. Scandinavian Rehab Center erbjuder intensiv träning och behandling under en sammanhållen period. Vistelsen på vårt rehabcenter varierar mellan en till fyra veckor, beroende på deltagarens individuella behov och programmets utformning.

Företag

”Rehabilitering i varmt klimat är sannerligen ingen semester. Det är en krävande, evidensbaserad vårdform som ger långvariga effekter.”

Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet

Rehab är lönsamt

För arbetsgivaren är kostnaden för en sjukskrivning motsvarande tio procent av månadslönen enligt schablonen. Detta i form av produktionsbortfall, överanställningar och ökad administration. Dessutom riskerar den medarbetare som har fler än tio sjukdagar per år att bli långtidssjukskriven.

Vårt erbjudande

• Intensiv rehab 1–4 veckor
• Evidensbaserad behandling och träning
• Sjukvårdsutbildad personal
• Lägenhetshotell med helpension
• Fyra schemalagda pass om dagen

Svensk vård i Spanien

SRC är en av Sveriges största leverantörer av specialiserad rehabilitering i varmt klimat. Vi arbetar med landets största regioner, företag, organisationer, stiftelser samt med privatpersoner. Samtliga medarbetare är svenskspråkiga.

Verksamheten är en vårdinrättning som bedrivs enligt såväl svenska som spanska regel­verk, förordningar och föreskrifter. Patientdokumentation och journal­föring sker enligt svensk lagstiftning. SRC har ett samarbete med ett stort internationellt sjukhus där vi har direktkonsultation med specialist­läkare vid behov. SRC är ISO-certifierade i kvalitet och miljö.

Läs om vad våra företagskunder säger

Rehabiliteringsprogram

Stressrehabilitering/Omstart företag

Programmet är en nystart och en energiboost för både kropp och själ. Vi riktar oss till den som lider av stress eller utmattningssyndrom eller är i återhämtningsfasen av ett utmattningssyndrom.

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabilitering utformad för att individen ska återfå sin psykiska och fysiska funktionsförmåga och kunna återvända till arbetet.

Läs mer

Förebyggande stressrehab 1V

En veckas rehabilitering för den som lider av stress och riskerar att gå in i ett utmattningssyndrom. Programmet är en nystart och en energiboost för både kropp och själ.

Läs mer

Individuella programmet företag

Träning och behandling mot olika fysiska besvär. Våra experter utformar i samråd med deltagaren ett anpassat program för att nå rehabiliteringsmålen.

Läs mer

Intresserad eller behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till oss genom formuläret.
Här kan du också beställa broschyrer.

Tack!

Vi återkommer inom kort med mer information!

Oj, något gick fel!

Prova igen, annars ber vi dig återkomma.