Priser privatperson

På den här sidan har vi samlat information om hur du som privatperson kan ansöka om ekonomiskt bidrag för att få behandling hos oss.
Vi hjälper gärna dig. Hör av dig via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Vem betalar din rehab?

AFA försäkring – ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

Är din arbetsplats ansluten till AFA via kollektivavtal? Då kan din arbetsgivare få ersättning för hälften av kostnaderna om du genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering eller insatser som görs i förebyg­gande syfte. Resten av kostnaden betalas generellt av arbetsgivaren. Rehabiliteringsstöd ges till olika typer av rehabilitering men bland annat för stress och livsstilsförändring. Läs mer på AFA försäkrings hemsida. Där står också hur man går tillväga för att ansöka.

Du har läkarintyg som gäller för rehabilitering i varmt klimat – din region beviljar utlandsvård

Om din region beviljar rehabilitering i varmt klimat är detta den mest förmånliga hjälpen du kan få via sjukvården. Regionens stöd inkluderar kostnaden för både rehabiliteringsbehandlingar, boende och resor. I och med covid-epidemin pausade de flesta regionerna denna möjlighet. Några har återupptagit denna rehab efter ändrade smittorestriktioner. Liksom de flesta andra vägarna till ekonomiskt bidrag måste du ha en remiss från en läkare. Remissen ska styrka ditt behov av aktiv och sammanhållen rehabilitering i varmt klimat. Kontakta SRC så berättar vi vad som gäller för din region och hjälper dig att ansöka.

Kontakta oss om finansiering

Du har läkarintyg som gäller för Aktiv och sammanhållen rehabilitering – Din region erbjuder inte rehabilitering i varmt klimat

Har du större behov av intensiv rehab räcker inte poliklinisk vård. Då behöver du få dagvård eller aktiv och sammanhållen rehabilitering med träning hela dagarna. Och bor du inte i närheten av rehabanläggningen behöver du få inne­liggande dagvård med hotellvistelse.

Om en specialistläkare är villig att skriva en sådan remiss kan du hävda EU:s patientrörlighetsdirektiv vilket kan ge dig rätt att få denna rehabilitering i ett annat EES-land (t.ex Spanien). Observera att du själv får betala för resan och om du inte är beviljad inne­liggande vård ska du även betala för kost och logi. 

Läs om hur en av våra patienter gjorde för att få rehab i varmt och soligt klimat.

Tänk på att det är mycket viktigt att remissen är skriven på exakt rätt sätt för att du ska kunna få den vård du önskar. Det skiljer sig dessutom mellan olika regioner, så konsultera gärna oss på SRC innan du går till din läkare. 

Fonder och stiftelser

Det finns flera fonder och stiftelser som ger privatpersoner eller organisationer bidrag till rehabilitering. SRC har en sammanställning med ett urval av aktuella fonder och stiftelser, många riktar sig till både enskilda personer och organisationer/föreningar. Andra har väldigt specifika syften, riktar sig till en viss målgrupp eller har geografiska avgränsningar. Skicka dina kontaktuppgifter till SRC så sänder vi listan till dig. 

Kontakta oss om finansiering

INTRESSEORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR

En del av fonderna och stiftelserna hittar du via de olika organisationerna och föreningarna som arbetar för personer med reumatiska diagnoser, neurologiska diagnoser eller ­fysiska funktionsnedsättningar. Mer information hittar du på respektive orga­nisations eller förenings hemsida. Även organisationernas lokal­föreningar kan ha fonder som riktar sig mot sina lokala medlemmar. En del fonder förutsätter att du är medlem för att kunna ansöka. Reumatikerförbundet, Unga reumatiker, Neuroförbundet, Personskadeförbundet RTP, Rörelsehindrade barn & ungdomar

ARBETSGIVARE OCH PERSONALSTIFTELSER

En del arbetsgivare har egna fonder och stiftelser med syfte att ge ekonomiskt stöd till de anställda för bland annat rehabilitering och behandlingar. Kontakta din HR-avdelning eller företagshälsovård för mer information.

Fonder på din REGION

Regionerna i Sverige förvaltar även fonder med lite olika inriktning b.la. för rehabilitering. Mer information hittar du på respektive regions hemsida eller via Vårdguiden 1177.

Betala MED EGNA pengar

Du har alltid möjlighet att bekosta din egenrehabilitering hos oss med egna medel. Har du frågor om våra erbjudanden och priser är du alltid välkommen att höra av dig till platschef Linda Hjort.

Kontakta oss om finansiering

Finansiering via Medical Finance

Behöver du finansiering för att betala din rehabiliteringsperiod så finns det en möjlighet att låna pengar via Medical Finance som är ett av Sveriges ledande finansbolag inom vårdfinansiering.

Läs mer på medicalfinance.se

Ordlista facktermer

Intresserad eller behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till oss via formuläret. Här kan du också beställa broschyrer.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.