Om SRC

Scandinavian Rehab Center är en vårdinrättning som praktiserar multimodal rehabilitering och erbjuder inneliggande rehabilitering. Vi tar även emot patienter för poliklinisk behandling eller dagrehabilitering. Vi har avtal med olika regioner och företag.
Vårt rehabiliteringsteam består av legitimerad sjukvårdspersonal med lång erfarenhet av rehabilitering i varmt klimat. Vi behandlar alla typer av reumatologiska och neurologiska besvär, trauma- och belastningsskador, smärta, postoperativa tillstånd samt stressrelaterade besvär. Scandinavian Rehab Center har funnits sedan 2015 och ägs av Särnmark Rehab AB.
I begreppslistan förklarar vi alla fackuttryck –>

Jolanda Madia

Affärsområdeschef Rehab. Leg Sjukgymnast

Linda Hjort

Verksamhetschef Spanien. Leg Sjukgymnast

Mathias Andersson

Legitimerad Fysioterapeut

Susanne Ecke

Beteendevetare, samtalscoach, kurator, KBT-terapeut

Cathrine Andrée

Legitimerad sjuksköterna

Gun Blom

Legitimerad arbetsterapeut

Evidensbaserad rehabilitering

SRC arbetar i multimodalt team för att samordna alla insatser och på så sätt få ett bättre resultat av rehabiliteringen. Multimodal rehabili­tering omfattar en kombination av psykologiska insatser och fysisk träning med manuella eller fysikaliska metoder. Vårdpersonalen arbetar i team där patientens delaktighet är i fokus.

Det innebär att vårt team, i samverkan med deltagaren, kartlägger sjukdomsbilden. Gemensamt analyserar vi hur individens aktuella situation ser ut med hjälp av fysiska, funktionella och psykologiska tester, aktivitetsbalans och samtal. Denna analys ligger sedan till grund för den individuella behandlingsplanen med kontinuerlig utvärdering och stegring där målet är ökat välmående genom att uppnå en hållbar livsstilsförändring. 


Professionellt rehabiliteringsteam

Scandinavian Rehab Center har några av Sveriges mest erfarna specialister inom rehabilitering i varmt klimat. Alla i teamet har skandinavisk vård­legitimation och lång erfarenhet av multimodal rehabilitering. 

Vårdteamet innefattar bland annat KBT-terapeut, samtalscoach, frisk­vårdsledare/hälsopedagog, samt legitimerad vårdpersonal såsom fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska och arbetsterapeut.

Verksamheten bedrivs enligt såväl svenska som spanska regel­verk, förordningar och föreskrifter. Patientdokumentation och journal­föring sker enligt svensk lagstiftning. SRC har ett samarbete med ett stort internationellt sjukhus där vi har direktkonsultation med specialist­läkare vid behov. SRC är ISO-certifierade i kvalitet och miljö.

Träning, coaching och behandling

Träningen varierar med dina behov och består exempelvis av vatten­gympa i uppvärmd ­bassäng, yoga, stavgång, sittgympa, cirkelträning, gymträning, hand­träning, rygg­rörlighet, cykel­pass, core och qi-gong. 

Passen med teori och vägledning innefattar livs­stils­förändringar såsom sömn, smärta, kost, stress och coping­strategier, mindfulness, aktivitetsbalans och framtids­plan. SRC erbjuder även sjukdomslära kring olika diagnoser, rygg­skola, ergonomi och belastning. 

Individuell behandling kan vara akupunktur, stötvågs­behandling, mjukdelsmobilisering, olika typer av mobilisering, muskulär töjning, traktion, tejpning, TEMS, värme-/kyla och paraffinbad.

Vårt hållbarhetsarbete

Nu har vi fått det svart på vitt. Scandinavian Rehab Center bedriver ett gott miljö- och kvalitetsarbete! Det syns på vårt diplom för ISO-certifieringen.

På SRC arbetar vi kontinuerligt med att utveckla verksamhetens kvalitets- och miljöarbete. Därför är vi stolta att vi är certifierad enligt ISO standard för kvalitetsledning ISO 9001:2015 och miljöledning ISO 14001:2015. Ladda ner vår hållbarhetspolicy här.

På SRC ser vi att miljö, kvalitet och hållbarhet hänger nära samman och vår filosofi är att det ska speglas i hela vår verksamhet. Från vårt planeringsarbete, i den rehabilitering vi erbjuder, vår personal, i mötet med deltagare och i vårt utvecklings- och förändringsarbete.

Giltighetsområde

SRC bedriver rehabilitering, behandling och tillhörande tjänster som konsultation och utbildning (teori) för företrädesvis svenska patienter och patientgrupper från svenska regioner eller via Försäkringskassan, samt för personer som finansierar sin vistelse via företag, privat eller via fond, exempelvis. Företaget SRC är registrerat i Spanien i vilket även personalen är anställd. Rehabilitering och behandling som bedrivs inom SRC:s verksamhet utförs av utbildad och legitimerad personal, SRC är av den anledningen registrerad vårdgivare i det svenska vårdgivarregistret hos IVO. Således lyder SRC:s verksamhet och SRC som företag och arbetsgivare under både svensk, spansk, EU och därutöver även internationell lag. Lagar och krav återfinns i SRC:s förteckning över lagar och krav.

Intresserad eller behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till oss via formuläret. Här kan du också beställa broschyrer.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.