Vårt hållbarhetsarbete

Nu har vi fått det svart på vitt. Scandinavian Rehab Center bedriver ett gott miljö- och kvalitetsarbete! Det syns på vårt diplom för ISO-certifieringen.

På SRC arbetar vi kontinuerligt med att utveckla verksamhetens kvalitets- och miljöarbete. Därför är vi stolta att vi är certifierad enligt ISO standard för kvalitetsledning ISO 9001:2015 och miljöledning ISO 14001:2015. Ladda ner vår hållbarhetspolicy här.

På SRC ser vi att miljö, kvalitet och hållbarhet hänger nära samman och vår filosofi är att det ska speglas i hela vår verksamhet. Från vårt planeringsarbete, i den rehabilitering vi erbjuder, vår personal, i mötet med deltagare och i vårt utvecklings- och förändringsarbete.

Giltighetsområde

SRC bedriver rehabilitering, behandling och tillhörande tjänster som konsultation och utbildning (teori) för företrädesvis svenska patienter och patientgrupper från svenska regioner eller via Försäkringskassan, samt för personer som finansierar sin vistelse via företag, privat eller via fond, exempelvis. Företaget SRC är registrerat i Spanien i vilket även personalen är anställd. Rehabilitering och behandling som bedrivs inom SRC:s verksamhet utförs av utbildad och legitimerad personal, SRC är av den anledningen registrerad vårdgivare i det svenska vårdgivarregistret hos IVO. Således lyder SRC:s verksamhet och SRC som företag och arbetsgivare under både svensk, spansk, EU och därutöver även internationell lag. Lagar och krav återfinns i SRC:s förteckning över lagar och krav.

För ytterligare information kontakta Jolanda Madia 0730-96 54 78 src@sarnmark.se

Intresserad eller behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till oss via formuläret. Här kan du också beställa broschyrer.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.