Priser företag

Allt fler företag har insett värdet av att rehabilitera sin personal. Det minskar inte bara mänskligt lidande, det är även en lönsam investering om man får tillbaka en medarbetare i verksamhet igen.

Vi hjälper era anställda att bli långtidsfriska!

För många långtidssjukskrivna kan det vara svårt att uppnå avgörande funktionsförbättring med glesa besök hos sjukvårdens fysioterapeuter. Det händer inte tillräckligt för att man ska kunna komma tillbaka till jobbet i någon större utsträckning.

Hos SRC bor patienten på vårt rehabcenter och genomför ett flertal tränings-/behandlingspass varje dag. Det är intensiv träning, men den ger resultat. Våra deltagare vittnar ofta att effekten av ett besök hos oss blir långvarig och ibland till och med permanent.

Förmånliga priser och varaktiga resultat

Det finns många anledningar att genomföra rehabilitering med boende i varmt klimat. Det uppenbara – att värme och sol i sig har en läkande effekt. Men också möjligheten att under en koncentrerad period kunna fokusera på sin hälsa under professionell ledning.

En inte lika uppenbar fördel är att priset per behandling av patienten oftast är billigare än i Sverige. SRC:s priser (inklusive hotellvistelse med helpension) är i de flesta fall betydligt lägre än vad som går att hitta på hemorten. Detta även med resorna inräknade!

Företag kan sända medarbetare till SRC, med eller utan avtal. Kontakta oss för en offert eller ett förutsättningslöst möte.

Är ni anslutna till AFA?

Som arbetsgivare kan ni få ekonomisk ersättning för hälften av kostnaderna när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering och för insatser som görs i förebyggande syfte. Rehabiliteringsstöd ges till olika typer av rehabilitering och bland annat för stress och livsstilsförändring.

Ansök på AFA-försäkring

Information, offert och bokning

Jolanda Maida
jolanda.madia@sarnmark.se
0730-96 54 78

Intresserad eller behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till oss via formuläret. Här kan du också beställa broschyrer.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.