Resultat från mätningar och deltagarnas utvärderingar

Som en del av vårt kvalitetsarbete genomför vi en enkät med samtliga deltagare som slutfört ett rehabprogram hos oss. Här nedan kan du se resultatet från det senaste året.

Självskattning trötthet

När våra deltagare skrivs in uppskattar de sitt mående på en skala 0–10. När de skrivs ut efter avslutad rehabilitering gör de samma uppskattning. Genomsnittlig trötthet vid inskrivning låg på 5,40 och vid utskrivning 3,16. Vilket innebär att tröttheten minskade med 42% i snitt. Siffrorna gäller för 2023.

Citat från kundutvärderingar

”BÄST för mig var helt klart att få distans från hemmet i TRE veckor med allt vad det innebar. Att få jobba med mig själv på olika plan. Varierad och anpassad träning. Det var kul att det blev olika pass beroende på vem som körde passen.”
/Deltagare 2023

Hur har rehabiliteringen motsvarat dina förväntningar?

Vi är mycket glada över våra patienters totalupplevelse av deras besök på SRC. Snittpoängen från enkätsvaren från 2023 blev 5,2 på en skala från 1–6.

Citat från kundutvärderingar

”Ni vet ju alla vilket avtryck ni gjort och vad denna resa betytt för mig, på så många plan <3 Ni har en speciell plats i mitt hjärta.”
/Deltagare 2023

Betygsätt träningspassen generellt

Det är viktigt att träningen är individuellt anpassad och varierande eftersom den är så intensiv under behandlingsperioden. Våra träningsdeltagare gav träningspassen 5,3 i snitt för 2023. Skala 1–6.

Citat från kundutvärderingar

”Fantastiskt utbud av hela registret från lugn o ro till hård träning. Finns mycket kvar att utforska.”
”Magiskt fin hjälp från alla håll.”
/Deltagare 2023

Vilket betyg ger du bemötande rehabpersonal?

Vi i personalen gör allt vi kan för att alla ska återfå så mycket funktion som möjligt och att alla ska trivas. Därför är det extra glädjande att våra patienter verkar uppskatta oss lika mycket som vi uppskattar dem. Snittpoängen från enkätsvaren från 2023 blev hela 5,7 på en skala från 1–6.

Självskattning smärta

När våra deltagare skrivs in uppskattar de sitt mående på en skala 0–10. När de skrivs ut efter avslutad rehabilitering gör de samma uppskattning. Genomsnittlig smärta vid inskrivning låg på 4,06 och vid utskrivning 2,52. Vilket innebär att smärtan minskade med 38% i snitt. Siffrorna gäller för 2023.

Tidigare kundundersökningar:

Klicka på dokumentenhär bredvid för attladda ner tidigarekundundersökningar

Intresserad eller behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till oss via formuläret. Här kan du också beställa broschyrer.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.