Barn- och ungdomsprogram

SRC har barn- och ungdomsprogram för både neurologiska och reumatiska besvär. Rehabiliteringen sker under två till fyra veckors period av aktiv träning och behandling. Vanligen ligger programmen under, eller i direkt samband med, skollov. Föräldrar och syskon bor tillsammans på lägenhetshotellet.

Barn- och ungdomsprogram

Skillnad på vård av unga

Rehabiliteringen av barn- och ungdomar skiljer sig en del från vården av vuxna patienter. Fokus ligger mer på att locka till rörelse och träning via sporter, lekar, balans- och koordinationsträning, gymträning och gympapass såsom dans, gympa och cirkelträning.

Teoripassen, som för de vuxna beskrivs som föreläsningar och diskussionsforum, har för barn och ungdomar anpassats för att i högre grad inkludera anhöriga och medföljare. De ämnen som berörs ligger dock nära de ämnen som diskuteras i vuxengrupperna.

Schemat består av cirka fyra aktiviteter om dagen under en 2–4 veckor lång rehabiliteringsperiod. Tre av dessa dagsaktiviteter sker i grupp, den fjärde är en individuell träff med antingen fysioterapeut, arbetsterapeut eller beteendevetare. Efter den inledande inskrivningen görs en målbeskrivning där deltagaren får ett anpassat schema baserat på önskemål kring sin rehabilitering.

Ett brett utbud av träningsformer och coachning

Fysträningen består exempelvis av övningar på matta, bassängträning, cykelpass, fotgympa, sittgympa, handträning, ryggrörlighet, core, yoga, mindfulness, bollpass, tabata, stavgång och qigong.

Dessutom erbjuder vi föreläsningar och diskussionsforum i ett flertal basämnen rörande sjukdom- och träningslära, kost, smärta och sömn. Vi har också coachningssamtal om hållbara livsstilsförändringar kopplat till:

• Sömn

• Smärta

• Kost

• Aktivitetsbalans

• Motivation

• Planering inför framtiden

• Stress

Uppföljning och fortsättning

Du får ett individuellt träningsprogram och träningsdagbok där vi kontinuerligt följer upp framstegen. SRC upprättar alltid en behandlingsrapport. Journalföring utförs och vidarebefordras till berörd instans. Resultaten följs upp efter att du kommit hem. Vi erbjuder även digital fortsättning av rehabiliteringen.

Tillfällen

Kontakta oss för bokning

Boka senare

Om du är intresserad av att boka rehabilitering vid ett senare tillfälle, kontakta oss så berättar vi vilka datum som är planerade. Du vet väl att du kan kombinera flera program till att bli ditt individuella program. Hör av dig så hjälper vi dig!

Kontakta oss

Intresserad eller behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till rehabchef Jolanda Madia genom formuläret.

Tack så mycket!

Vi återkommer inom kort.
Oops! Nu gick något snett. Prova igen, annars ber vi dig att återkomma.

Tillfällen

Kontakta oss för bokning