2023-04-04

Regionen fick ge sig – Peter hade rätt till rehab i Spanien

Det kan vara krångligt att få Rehabilitering i varmt klimat, särskilt om man bor i en region som inte erbjuder sådan. Peter åberopade ett EU-direktiv för att ändå kunna få sin välbehövliga rehabilitering.

Peter fick rätt mot regionen

Peter Löthman tillhör Region Stockholm och har reumatism. 2018 fick han beviljat Rehabilitering i varmt klimat och åkte fyra veckor till SRC på spanska solkusten. Resultaten av rehabiliteringen blev så goda att Peter kunde återgå i arbete efter en lång sjukskrivning. För att få hjälp att vidmakthålla framstegen och förbättra sin funktionsnivå ännu mer beslutade han sig för att ansöka igen efter ett par år. Men under corona-pandemin pausade Region Stockholm denna typ av rehab och efter pandemin tog de helt bort möjligheten till Rehabilitering i varmt klimat. Så vad skulle Peter göra?

Jo, det går att åberopa EU:s patientrörlighetsdirektiv, en lag som styr rätten för medborgarna att välja vård utomlands. Det tog Peter fasta på.

REMISSEN

Först träffade han en specialist i reumatologi som skrev en remiss till SRC. Det är viktigt att det står i remissen att den gäller ”Sammanhållen multimodal aktiv rehabilitering” (i vissa regioner ”Dagvård i internatform”). Med denna remiss behövde Peter själv betala kost, logi och resan till Malaga, men han tyckte att det var värt kostnaden. (Tidigare när regionen godkände Rehabilitering i varmt klimat inkluderades även kost, logi och resan till den varma ort där rehabiliteringen skulle ske, men detta har ju Regionen nu satt stopp för.)

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Nu skickade Peter en ansökan till Försäkringskassan om att få ett Förhandsbesked och på så sätt vara säker på att de skulle betala för hans rehab. Försäkringskassan stämmer alltid av med Regionen i dessa fall men Regionen ville bara godkänna remiss för Primärvårdsrehab för Peter. Dock kunde Peter argumentera emot det. Då påstod Regionen att han inte fick genomföra sin rehab i Spanien om han inte först hade blivit beviljad rehabilitering på Danderyds sjukhus. Det fick Peter att begära ut Regionens skriftliga yttrande och han förklarade för Försäkringskassan att Regionen hade missförstått EU:s patientrörlighetsdirektiv. Försäkringskassan konsulterade sin försäkringsmedicinska rådgivare och sin jurist och underkände helt regionens sätt att argumentera. Till slut beviljades Peter sin rehabilitering hos SRC.

Det ska påpekas att Peter Löthman själv är läkare och duktig på fackspråk och regler inom sjukvården. Om du vill försöka söka rehab enligt EU:s patientrörlighetsdirektiv bör du vara beredd på att vara envis när du står upp för din sak. Var även noggrann i alla kontakter och använd skriftlig kommunikation med vården och Försäkringskassan i de fall det behövs. Ta gärna hjälp och råd från SRC för att maximera dina chanser till rehabilitering där sol och värme är en del av behandlingen.

Lycka till!

Läs mer om våra rehabiliteringprogram.

Rehabiliterings-program

Läsa mer om vilket program som passar dig på rehabiliteringsprogram.