2024-05-02

Planerad vård utomlands

Nu har de flesta regioner avslutat möjligheten för patienter att få full finansiering med "Rehabilitering i varmt klimat". Dock finns en möjlighet att få delfinansiering från Försäkringskassan med "Planerad vård utomlands".

Planerad vård utomlands

Insatsen "Planerad vård utomlands" betalar för själva vårdinsatsen (rehabiliteringen), men ger dig inget bidrag till resor, kost eller logi. Det är ofta en aningen krånglig väg, men om du är villig att lägga lite arbete på din ansökan kan du spara ganska mycket pengar på din rehabresa. Dock finns det ett antal fallgropar som kan leda till avslag eller att ansökan tar längre tid. För att undvika dessa fallgropar rekommenderar vi att du tittar på det webinarium som ligger på Reumatikerförbundets hemsida.

För ytterligare frågor, remissblanketter och lista på fonder och stiftelser – mejla till src@sarnmark.se

Rehabiliterings-program

Läsa mer om vilket program som passar dig på rehabiliteringsprogram.